โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้รับผิดชอบจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ลานวัฒนธรรม หน้าอาคาร 2 คณะครุศาสตร์ ในกิจกรรม “แห่ดอกไม้ สรงน้ำพระ สมมาผู้ใหญ่” ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ร่วมทั้งนักศึกษา ที่เข้าร่วมมือและดำเนินกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข