โครงการอบรมและจัดสอบ IELTS

เผยเเพร่เมื่อ 313 เข้าชม

ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา ดำเนินโครงการอบรมและจัดสอบ IELTS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยพัฒนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น และสำหรับผู้ที่ต้องการจะสอบเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ หรือประกอบการทำงานในประเทศและต่างต่างประเทศ ณ ห้อง 1133 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์