โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน

ขอเชิญนักศึกษา มรสน. ทุกคณะ/ทุกชั้นปี เข้าร่วมประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน เพื่อชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่

16910668_10154225816200846_1801252278_o

1.โครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอาเซียน-ประชาสัมพันธ์

2. กำหนดการ-ประกวดทักษะภาษาอาเซียน

3. แบบฟอร์มใบสมัคร

4. เกณฑ์การประกวดเขียนแผนและนำเสนอโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ

5. แบบฟอร์มการประกวดเขียนแผนโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศ

6. เกณฑ์การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

7. เกณฑ์การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

8. เกณฑ์การประกวดเต้น-Cover-Dance