“วันหนองหาร” พิธีสืบชะตาชีวิตและธรรมชาติแบบชุมชนมีส่วนร่วม

ศูนย์หนองหารศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิต ในงาน “วันหนองหาร” วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 7.00 น. – 14.00 น. ณ เกาะดอนสวรรค์ หนองหาร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีกิจกรรม พิธีสืบชะตาชีวิตหนองหารหลวง พิธีบวชต้นไม้ ปล่อยปลากลับวัง ร่วมทำความสะอาดเกาะดอนสวรรค์ การแสดงพื้นบ้าน และกิจกรรมการประกวดวาดภาพ