กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Language Park ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม กิจกรรมมีดังนี้ ศิลปะการทำกระดาษ การแต่งกายของคนเวียดนาม การร้องเพลงภาษาเวียดนาม โดยอาจารย์ Mr.Le Duc Quang (อ.กว่าง) อาจารย์ Ms.Tran Thi Thuong (อ.เทือง)