พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร(๑๕วัน)พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เผยเเพร่เมื่อ 306 เข้าชม

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตราธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในวันสุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร