กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ SNRU – Language Park

เผยเเพร่เมื่อ 529 เข้าชม

วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. งานศึกษาและฝึกอบรมทางภาษา ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ SNRU – Language Park ประจำห้อง ๑๑๒๘ ๑๑๒๙ ๑๑๓๑ ๑๑๓๒ ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากภาพยนตร์ การสาธิตการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กัมพูชา จีน เวียดนาม เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม จีน ญี่ปุ่น กัมพูชา ลาว อังกฤษ กิจกรรมตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม กิจกรรมเชิญชวนชิมอาหารต่างชาติ กิจกรรมวาดรูปเล่านิทาน กิจกรรมพับกระดาษ กิจกรรมเกมการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของศูนย์ภาษาในเชิงรุกและเป็นศูนย์กลางในการให้บริการความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจภาษาต่างประเทศ และภาษาในแถบภูมิภาคอาเซียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วม 381 คน นักศึกษามีความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา