กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 11 ศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์

Full Screen