โครงการนิทรรศการเชิงวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว ประจำปี2559

 โครงการนิทรรศการเชิงวิชาการและกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว ประจำปี2559