คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร แผนกภาษาต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร แผนกภาษาต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสกลนคร

https://www.facebook.com/Language-Center