งานวิชาการและวิจัย

>>>> เปิดอ่านคลิกที่รูป <<<<

 

   หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดสกลนคร     
พระพุทธองค์แสน    ดาวน์โหลด เอกสาร (พระพุทธองค์แสน  สตสหัสสปฏิมานุสรณ์ ๒๕๕๘)
  ดาวน์โหลด เอกสาร (พระนอนเชิงดอย) วัดเชิงดอยเทพรัตน์ บ้านม่วง ตาบลห้วยยาง

  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

 

ดาวน์โหลด เอกสาร (สิม:วัดด่านม่วงคำ) วัดด่านม่วงคำ บ้านด่านม่วงคำ

ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร